Gymnasieskolans interkommunala kostnader och intäkter

Gymnasieskolans Interkommunala ersättningar De interkommunala kostnaderna är för många kommuner höga. Ofta lika stora som att bedriva den egna verksamheten. Därför kan det verka märkligt att inte större ansträngningar ägnas till att ha korrekta kostnader och intäkter. En viktig anledningen kan vara att arbetsuppgifterna flyttats från skolans verksamhet till en ekonomifunktion men det kan också …

Gymnasieskolans interkommunala kostnader och intäkter Läs mer »