Gymnasieskolans schemaprocess

Schemaarbetet för nästa läsår bör snart vara igång om det inte redan är det. Den viktigaste och första uppgiften är vem som ansvarar för vad och när det ska vara klart.

Mitt förslag är att det finns en ansvarig som tar hand om hela processen och sedan delar ut uppgifter till var och en som är berörd.

  1. Utse en schemakoordinator som har inblick både i de pedagogiska frågorna och de administrativa rutinerna på skolan. Dessutom är det bra ifall hen har kunskap om personal och lokalsituationen. Men det kan vara svårt att i första läget finna den person som uppfyller alla önskemål. Viktigast är i vart fall att intresset finns och att ledningen stöttar.
  2. På samma sätt som att ett husbygge börjar med grunden så börjar också schemaarbetet på samma sätt. I det här fallet heter grundläggningen ”Timplanen”.
  3. Där bestäms i vilken årskurs kurserna ska läsas. Samt hur många undervisningstimmar som ska schemaläggas. Viktigt att påpeka är att undervisningstimmar inte är detsamma som kursernas poäng.
  4. Samordningen mellan de olika programmen görs i timplanen. Det kan vara att vissa program har möjlighet att samläsa en del gymnasiegemensamma kurser. Men framförallt är det här som strukturen för individuella valet finns. En väl genomarbetad timplan underlättar inte bara schemaläggningen utan är framförallt nyckeln till en god ekonomi för skolan.
  5. Lika viktig som timplanen är personalen. Analysera personalsituationen. Vilka har tidsbegränsade förordnanden och anledningen till det. Sedan går du vidare med den tillsvidareanställda personalen. Där är det intressant att veta ifall någon har för avsikt att sluta eller begära tjänstledighet inför det kommande året. Det går inte att avkräva någon ett sådant svar, men en vänlig öppen förfrågan är inte fel. Ifall du misstänker att det kan komma att uppstå övertalighet inför kommande läsår bör du tillsammans med personalexperten ta fram en så kallad ”laslista” med antal anställningsdagar.
  6. Valet för årskurs 1 är vilka program och inriktningar som skall finnas i det utbud som riktar sig till eleverna i årskurs 9.
  7. Eleverna som redan finns på skolan skall välja inriktning, individuella val och valbara kurser.
  8. Schemakoordinatorn ska analysera Individuella val och valbara kurser så att det är möjligt att få ut kurserna på schemat. Hen kontrollerar också att det finns behörig personal.

Har du koll på de ovanstående punkterna innan jul kan du lugnt njuta av glöggen

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *