Vad är skillnaden mellan RIG, NIU och LIU

  • Gymnasieskolans förkortningar RIG, NIU och LIU förekommer när gymnasieskolans idrottsutbildningar diskuteras. I gymnasiets läroplan från 1994 (LPf94) fanns tre olika varianter av gymnasiala idrottsutbildningar. Riksidrottsgymnasier (RIG), Regionala idrottsgymnasier och Lokala idrottsgymnasier. Gemensamt för de två sistnämnda var att det fanns en stor frihet att tolka och genomföra utbildningarna. I gymnasiereformen (Gy2011) ändrades regelverket och handlingsfriheten begränsades lokalt. Författningsmässigt finns inte de lokala idrottsgymnasierna, men dyker ändock upp fortfarande under benämningen LIU. RIG finns kvar. De regionala idrottsgymnasierna ersattes med Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Regelverket mellan NIU och RIG är liknande, ämnet specialidrott får endast anordnas av dessa kvalitetsgodkända utbildningar. Båda ska erbjuda 400 poäng Specialidrott men kan genom utökning erbjuda upp till 700 poäng genom utökade studier för eleven. Den största skillnaden mellan de båda varianterna är att RIG siktar mot en internationell karriär och att skolan har ett större ansvar för elevens genomförande av studierna. NIU ska inrikta studierna på en nationell karriär inom berörd idrott. Eleven har ett större eget ansvar när det gäller träning. Träningen sker oftast i samarbete med den lokala idrottsföreningen. RIG har riksintag vilket betyder att alla elever i Sverige har samma möjlighet att bli antagen till utbildningen, bland annat så betyder det att eleverna alltid har rätt till inackorderingsbidrag. NIU är tänkt som en regional och lokal utbildning och ger inte samma förutsättningar som RIG med inackorderingsbidrag. Kraven på socialt omhändertagande är högre inom RIG än inom NIU, exempelvis genom att skolan där ansvarar för boende såväl som idrottsliga och studiemässiga delar.

Riksidrottsförbundet

Skolverket

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *