Välkommen till schemat.nu

Jag heter Carl-Erik Lundberg och har under många år arbetat som skolledare men är nu fristående konsult. Här visar jag andra aspekter på schemats roll utöver den rent administrativa. Dess roll i ekonomi och kvalitetsutveckling är betydande. Alla processer som leder fram till den slutliga produkten, schemat, är avgörande för skolans framgång. Kontakta mig för …

Välkommen till schemat.nu Läs mer »

Gymnasieskolans interkommunala kostnader och intäkter

Gymnasieskolans Interkommunala ersättningar De interkommunala kostnaderna är för många kommuner höga. Ofta lika stora som att bedriva den egna verksamheten. Därför kan det verka märkligt att inte större ansträngningar ägnas till att ha korrekta kostnader och intäkter. En viktig anledningen kan vara att arbetsuppgifterna flyttats från skolans verksamhet till en ekonomifunktion men det kan också …

Gymnasieskolans interkommunala kostnader och intäkter Läs mer »

Vad är skillnaden mellan RIG, NIU och LIU

Gymnasieskolans förkortningar RIG, NIU och LIU förekommer när gymnasieskolans idrottsutbildningar diskuteras. I gymnasiets läroplan från 1994 (LPf94) fanns tre olika varianter av gymnasiala idrottsutbildningar. Riksidrottsgymnasier (RIG), Regionala idrottsgymnasier och Lokala idrottsgymnasier. Gemensamt för de två sistnämnda var att det fanns en stor frihet att tolka och genomföra utbildningarna. I gymnasiereformen (Gy2011) ändrades regelverket och handlingsfriheten …

Vad är skillnaden mellan RIG, NIU och LIU Läs mer »